Jak to mají studenti s penězi?

Poslední dobou zažíváme ,,studentský boom“, většina mladých lidí, kteří ukončí střední školu s maturitou, ani nepřemýšlí nad tím, že by mohli jít do práce, ale rovnou rozesílají přihlášky po vysokých školách. Co to znamená? Že zřejmě ještě pár let nebudou výdělečně činní, alespoň ne úplně. Některým se možná podaří skloubit školu s polovičním úvazkem, některým s nárazovou brigádou a některým se to nepovede vůbec a budou je muset úplně finančně podporovat rodiče.
student s knihou
A na co všechno studenti peníze potřebují? Především na bydlení. To začíná být velkým problémem. Koleje pro vysokoškoláky už nejsou ani zdaleka tak výhodné jako tomu bylo kdysi, a vyplatí se si pronajmout ve skupině studentů spíše byt. Jenže těch začíná být málo a ceny rostou rok od roku víc. Není tedy problém sehnat ve městě jednopokojový byt o rozloze 20m2 za 15 000kč, problém je na to sehnat peníze.
Další velká peněžní položka je jídlo. Stejně tak jako zdražuje bydlení na kolejích, zdražují i menzy, kam byli studenti zvyklí chodit hlavně kvůli nízkým cenám. Dnes se ale už kolikrát vyplatí si zajít spíše do restaurace na obědové meníčko, najíte se lépe a za stejnou cenu.
Co se učebnic a vysokoškolských skript týče, ty nebývají zas takový problém. Všechny vysoké školy by měly mít vlastní knihovnu, které bývají poměrně dobře vybavené vším potřebným. O půjčení bývá ale zájem, proto je dobré si to pohlídat a pro knihy si vyrazit včas, třeba ještě před začátkem semestru.
knihovna pro studenty
Poslední důležitá položka je doprava, pokud student nestuduje v místě bydliště, je potřeba zařídit novou kartu pro cestování po městě s MHD, ale je nutné počítat i s výdaji na dopravu domů, například o víkendech. Vzhledem ale k tomu, že aktuálně studenti mají 75% slevu na jízdné po ČR, bude pravděpodobně větší položka právě městská hromadná doprava.
Studentský život tedy není úplně levná záležitost a je potřeba s výdaji počítat, ať už se chystáte na vysokou školu sami a nebo vaši potomci, je dobré si tyto důležité body nechat projít hlavou.

Theme: Overlay by Kaira