Rubrika: Vztahy

Aby se vám váš partnerský vztah brzy nerozpadl

Musíte se lépe poznat – znáte film „Svatební cesta do Jiljí“? Nádherný snímek, skutečný klenot mezi filmy dvacátého století. V jednom z dialogů mezi Josefem Abrhámem a jeho (filmovými) rodiči se objeví názor, že se dva partneři musí lépe poznat. Ve filmu je pointa vztažena s nadsázkou k cestování, ovšem v životě to platí rovněž. Láska na první pohled, zejména, je-li partner posuzován podle vzhledu, dozná své zralosti teprve časem, až se oba dva lépe poznají. A chcete-li své poznávání urychlit, buďte co nejvíce spolu a provádějte společně všechny běžné úkony v domácnosti, od úklidu přes vaření, domácí práce, projektování vybavení bytu atp. Nenechávejte nic na tom druhém a aktivně se zapojte do společné tvorby.

muž a žena

Berte sebe i druhého jako rovného s rovným – muži a ženy se liší v některých rysech, např. v tělesné schránce či v hormonální rovině, ale v zásadě jsme všichni stejní – jsme živé bytosti, všichni cítíme a vnímáme pocitem, tvoříme realitu svou myšlenkou. Proto svého partnera vždy vnímejte a přistupujte k němu jako k někomu rovnému s vámi. Jakmile se jeden ve vztahu stane dominantním a druhý submisivním, v jakémkoli aspektu, je to vždy začátek konce partnerství či manželství.

svatební obřad

„Vrána k vráně sedá“ – známé přísloví odhaluje skrytou, ale velmi zásadní, hlubokou pravdu. Partnera pro život si totiž vybíráme zejména podvědomě, naší nesmrtelnou duší, očekáváme, že bude naladěn na stejné „struně“, že bude naším odrazem v zrcadle, že bude mít podobné zájmy, životní styl, náhled na svět, názory atp. Ovšem co je podstatné, a co bychom neměli přehlížet, je osobní vibrace, neboli výše vědomí. Lidé závistiví, sobečtí, úmyslně zlí a s podobnými negativními rysy osobnosti mají poměrně nízké vibrace, čili nízké vědomí = sebevědomí. Takoví lidé k sobě budou přitahovat na podvědomé úrovni protějšky se zhruba stejnou vibrační úrovní, tedy opět sobecké či závistivé osoby. Chcete-li se takové volbě vyhnout, raději nejdříve zapracujte na sobě, abyste nebyli „obdivováni“ takovými lidmi a vtaženi do této negativní spirály, která nakonec ve vztahu skončí katastrofou. Dříve, či později. Kvalitní vztah je vždy postaven na vibracích vysokých, na pozitivním životě v lásce, úctě, sebeúctě, harmonii, přátelství, toleranci a empatii.

Nový partner versus děti

Pokud z jakéhokoliv důvodu nežijeme s otcem našich dětí, a do našeho života najednou vstoupí nový partner se kterým chceme sdílet náš osobní život, je třeba představit ho rodině. Nejlepší je najít vhodnou příležitost a komfortní zónu neutrální půdy, aby vše nepůsobilo tak nějak strojeně a nežádoucím nepříjemným dojmem. Možný neúspěch by nás rozhodně neměl odradit od snažení.
Rodina v červeném
Výlety a vaření
Je důležité všem zúčastněným nenabourat jejich osobní prostor, a včleňovat ho pomalu. Rozhodně psychologové nedoporučují nechat ho zprvu v domácnosti nechat přespat. Dobré je pokud k nim pomalu nachází cestu průběžně přes různé akce a výlety, které budou spolu sdílet. Můžeme ho zapojit do běžných činností jako je například příprava jídel a vaření. Skvělé jsou i nesoutěživé deskové hry a hračky rozvíjející kreativitu, jako je třeba hádání známé postavy. Měl by se stát aktivní součástí jejich života, chodit s nimi na koncerty, fotbal, do kina, do restaurace, účastnit se jejich recitálů a vystoupení.
Upřímný ochránce
Naopak není dobrým nápadem, aby naše potomky příliš rozmazloval nebo si je takzvaně kupoval dárky nebo dokonce finanční hotovostí. Nejlépe je-li upřímný a naslouchající s přirozenou autoritou ale i respektem. Takový, který rád pomůže v jakékoliv situaci, a nikoho nezesměšňuje. Uzavírá-li raději dohody, než by pouze rozkazoval a trestal.
Žena muž pláž
Trpělivý kamarád
 Je třeba o nově nastalé situaci s dětmi mluvit, a neodsuzovat jejich případný nesouhlas. Získat si je může i vlastní zajímavou zálibou nebo svým zvířecím mazlíčkem. Obecně platí, že čím jsou mladší tím lépe si na změnu zvykají. Ty starší mající své vlastní vztahy, bývají chápaví a přející a nový dospělý člen pro ně bývá především kamarádem. Rozhodně není žádoucí se nesnažit nahradit druhého rodiče. Naopak by se měl s nimi umět trpělivě a postupně sžívat.

Pomoct umět si pomoct

V současné době často vidíme, že chybí mezi lidmi empatie. Na druhou stranu se poměrně často setkáváme s lidmi, kteří jsou empatičtí až příliš. Říká se o těchto lidech, že jsou tak hodní, až jsou blbí. Nezní to právě lichotivě, ale bohužel je to pravdivé. Tito lidé mají pocit, že musí spasit svět a to i za cenu vlastního nepohodlí. O těchto lidech se dříve říkalo, že trpí mesiášským komplexem. V současné době se tomu neoficiálně říká také syndrom pomocníka.
Piktogram pro invalidy
Jistě není nijak překvapivé, že se s těmito lidmi často setkáváme v pomáhajících profesích. To znamená ve zdravotnictví, školství, sociálních službách. A nutno říci, že ne vždy je jejich práce kvitována kolegy a nadřízenými s nadšením. Tím, že mají příliš intenzivní potřebu zachraňovat, se velmi často stává, že pomáhají tam, kde to není žádoucí.
Podané ruce
Tam, kde je třeba, aby si dotyčný dokázal pomoci sám a pokud potřebuje pomoct, tak pomoct umět si pomoct. Jsou lidé, kteří jsou celoživotně odkázáni na péči druhých a musí se s tím dokázat vyrovnat, ale je také celá řada lidí, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni dočasně a potřebují především podporu v tom, aby se dokázali zase zpátky osamostatnit. Je celkem zřejmé, že tito mesiášové pak projevují těmto lidem spíše medvědí službu.
Zdravotní sestry
Není to ovšem jen v profesním životě. Tito lidé často dokážou naprosto poškodit mezilidské vztahy ve vlastní rodině tím, že v dobré víře na sebe berou povinnosti druhých lidí. Typickým příkladem je matka, která netrvá na tom, aby si její děti (třeba i dospělé) plnily jakékoli povinnosti v domácnosti, nebo manželka, která svému muži podstrojuje až přes míru a pak se cítí frustrovaná. Ženy obecně dělají pro svou rodinu první poslední, nechají se zneužívat, ale měly by si v prvé řadě uvědomit, že jsou za to zodpovědné především ony samy a jen ony samy to mohou změnit.

Theme: Overlay by Kaira